--

Sistemi gradnje


 Proizvodni program firme Monting Home doo obuhvata gradnju sledecih tipova objekata i sistema gradnje:

  1. Standard
  2. Euro standard
  3. Mega Standard

Montažni objekti u osnovi zidova imaju nosivu drvenu konstrukciju sa ispunom od mineralne vune i parnom branom. Obostrano zatvorenu sa pločastim oblogama preko kojih se sa spoljne strane izvodi termo fasada a sa unuitrašnje strane još jedna pločasta obloga. Sve to osigurava bolju zvučnu i toplotnu izolaciju. Širina drvene konstrukcije, mineralne vune i vrste pločaste obloge zavise u odabiru sistema gradnje. Više toplotne izolacije osigurava veću energetsku efikasnost i manji koeficijent prolaska toplote. 

Sistem gradnje i nivo izrade bira investitor.