--

Ostali građevinski radovi

Preko podne hidroizolacije prizemlja, postavlja se toplotna izolacija poda od ploča ekstrudiranog polistirena ili tvrdopresovane mineralne vune, d=5cm i PVC folija. Preko folije radi se proarmirani cementni estrih d=6cm, koji služi kao podloga za podove od parketa i keramike. Kod podova od keramike estrih se radi istovremeno sa postavljanjem keramičkih pločaica. Armiranje estriha se vrši mrežastom armaturom Q84 (ø4/15) lil žičanim pletivom ø2/5 proizvođača "M.Vidak" Futog.

Hidroizolacija
Hidroizolacija2
Keramika
Keramika2