--

Međuspratna konstrukcija

Medjuspratne1
Medjuspratne2
Medjuspratne3
Medjuspratne4

Unutrašnja završna obrada zidova i plafona

Platonska konstrukcija se sastoji od roštilja. izolacije, parne brane i platonske obloge. Ispod donjih pojaseva krovnih vezača postavlja se roštilj od pocinkovanih profila CD 60/27 na visilicama kojima se pravi distanca od 8cm u odnosu na donju ravan krovnih rešetki, preko koga se sa donje strane postavlja parna brana i platonska obloga od gips-karton ploča d=95mm. Preko roštilja i plafonske obloge između pojaseva krovnih vezača postavlja se toplotna izolacija od presovane mineralne vune 100mm, URSA DF 40. Roštilj i platonska obloga se vezuju odgovarajućim holšrafima. Uz platonsku oblogu isporučuje se ispunjač i trake za obradu spojeva.

Montazne Kuce Crna Gora09
Montazne Kuce Crna Gora18
Montazne Kuce Novi Sad02
Plafoni Kuhinja