Plastikové píly

Čo človek nie je schopný! Veľký cisár a filozof na čiastočný úväzok Marcus Aurelius povedal: "Ak si niečo, čo si nemôžete dovoliť, potom sa nerozhodnite, že je to vo všeobecnosti nemožné pre osobu. Ale ak je niečo možné pre človeka a je pre neho zvláštne, potom zvážte, že je vám k dispozícii".

Pozývame vás na výber ohromujúcich sochy vyrobené motorovou pílou, Áno, áno, nepočuli ste. Simon O'Rourke, žijúci v severnom Walese, demonštruje zázraky umeleckej tvorby.

Rozhodol sa obmedziť bežné reťazové píly a urobiť z neho zbraň jedinečných majstrovských diel. Iste, uspel.

Michelangelo by určite pochválil Simona O'Rourkeho a považoval by to za česť potriasť rukou.

Myslíte si to tiež?

Loading...