Aké slová nemusíte hovoriť

V ruštine, pretože v každom inom jazyku sú také slová a slovné prejavy, ktoré sa neodporúčajú vyslovovať. Zvlášť po celú dobu.

Je spojená s našou psychológiou a do určitej miery aj s psychosomatikou.

Prinášame vám do pozornosti slová, ktoré by ste nikdy nemali povedať. Ale my vás nielen zbavujeme možnosti vyjadriť svoje myšlienky: ponúkame vám alternatívne možnosti na vyjadrenie významov.

Loading...