100 hlavných anglických slovies

Ak ste sa práve začali učiť angličtinu, potom téma sloves je pre vás obzvlášť dôležitá. Ľudia, ktorí sú viac či menej informovaní o jazyku, už majú určitý základ slovies.

Ale začiatočníci spravidla trpia pri hľadaní najdôležitejších anglických slov. Aby sme vám to uľahčili, rozhodli sme sa publikovať 100 hlavných anglických slovies.

Mimochodom, odporúčame, aby ste sa zoznámili s perfektným podvádzačom na gramatiku anglického jazyka. Obsahuje všetko na jednom mieste a je prezentovaný v mimoriadne jasnej a jednoduchej forme.

Ale späť k slovesám. Aby ste mohli hovoriť jasne, musíte sa naučiť tieto slová a priviesť ich k automatizmu.

Takže pred vami 100 hlavných anglických slovies.

Loading...