Pri analýze starej materskej školy našiel nástenku z roku 1937

História je to, čo nás sprevádza všade, kdekoľvek sme. Pokiaľ však ide o "našu" históriu - srdce sa nevedomky zastaví, pretože hovoríme o našej minulosti ...

Stručne povedané, nedávno v meste Tosno, v Leningradskej oblasti, pri analýze starej materskej školy, pracovníci objavili plaketu so správou z roku 1937.

Neznáma napísala, že sa bál. Nižšie je doslovný text autora:

Tento dom bol postavený v roku 1937 v máji. Tesari stavitelia pracovali pre náklonnosť, pre 8 hodín práce dostali 6 rubľov každý. len na chlieb. Tesári rok narodenia 1893. Spoloční poľnohospodári, ktorí utiekli z kolektívnej farmy. Sila bola sovietska. Nehnuteľnosť nebola. Napísané 1. augusta 1937.

K dnešnému dňu je tento nález uložený v Tosne v múzeu, kde bol v roku 2003 prenesený.

Podľa odborníkov, táto rada nie je falošný, o čom svedčí rukopis, štýl písania a stav samotnej tabule.

Loading...